KALİTE POLİTİKASI

Şirket politikamız, organizasyon kültürümüzü toplam kalite yönetimine uygun hale getirerek dünya standartlarında ürün vermeyi sürekli geliştirerek örnek bir kuruluş olmaktır.

Bu doğrultuda; İşletmemizin tüm faaliyet alanlarını belirli aralıklarla denetim altında tutarak, müşteri memnuniyetini temel ilkemiz kabul ediyoruz ve sürekli gelişmeyi hedefliyoruz.

Bu amaca ulaşmak için, zaman, kaynak ve yeteneği en verimli şekilde kullanmanın şart olduğunu görmekte ve bilmekteyiz.

Bu nedenledir ki; çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmeye olanak sağlamak ve verimliliği arttırmak, tüm çalışanlarımıza gerekli ilke ve hedeflerimizi benimsetmek, işbirliği, dayanışma ve güvene dayalı bir çalışma ortamını hep birlikte yaratmak, firmamızın devamlılığını sağlamak ve mükemmelliğe ulaşmak seçtiğimiz yoldur.

Şirket olarak  tüm iş süreçlerimizi  geliştirmek, çalışnalarımızın niteliklerini arttırmak , müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet kalitemizde verimlilik ve kaliteyi ön planda tutmak arttırmak temel ve kalıcı hedefimizdir.      

Buna bağlı olarak ÜÇER ELEKTRİK;       

*  Müşteri odaklı sistem kurarak, her zaman müşteri taleplerine uygunluğu ve tam
                 müşteri memnuniyetini sağlamayı,

*  Çalışanları eğitmeyi ve memnuniyetlerini üst seviyeye çıkarmayı ,

*  Ekip ruhu ile çalışmayı,

*  Kalite sistemini sürekli geliştirmeyi ve sisteminin verimliliğini ile etkinliğini artırmayı,

*  Ürün ve hizmet kalitesini her aşamada en üst seviyede tutmayı,

* Sürekli gelişimi,

    Kendine prensip edinmiştir.                       

Kenan ABALI

Genel Müdür

 

WYU